telit Phones

Telit t180

Telit t180


Variants: 2MB
Battery: Removable Li-Ion 650 mAh battery
Telit t130

Telit t130


Variants: 4MB
Battery: Removable Li-Ion 800 mAh battery
Telit t800

Telit t800


Variants: 64MB
Battery: Removable Li-Ion 860 mAh battery
Telit t250

Telit t250


Variants: 7MB
Battery: Removable Li-Ion 800 mAh battery
Telit t650

Telit t650


Variants: 64MB
Battery: Removable Li-Ion 800 mAh battery
Telit t200

Telit t200


Variants: 7MB
Battery: Removable Li-Ion 730 mAh battery
Telit GU1100

Telit GU1100


Battery: Removable Li-Ion battery
Telit SP600

Telit SP600


Variants: 32MB
Battery: Removable Li-Ion 1000 mAh battery
Telit t550

Telit t550


Battery: Removable Li-Ion 860 mAh battery
Telit t420

Telit t420


Battery: Removable Li-Ion 650 mAh battery
Telit t410

Telit t410


Battery: Removable Li-Ion 650 mAh battery
Telit t110

Telit t110


Variants: 2MB
Battery: Removable Li-Ion battery
Telit t210

Telit t210


Variants: 4MB
Battery: Removable Li-Ion battery
Telit T510

Telit T510


Variants: 32MB
Battery: Removable Li-Ion 650 mAh battery
Telit C1000

Telit C1000


Variants: 5.5MB
Battery: Removable Li-Ion battery
Telit T91

Telit T91


Variants: 16MB
Battery: Removable Li-Ion 720 mAh battery
Telit T90

Telit T90


Variants: 16MB
Battery: Removable Li-Ion 720 mAh battery
Telit NEO

Telit NEO


Variants: 4MB
Battery: Removable Li-Ion battery
Telit X60i

Telit X60i


Battery: Removable Li-Ion 720 mAh battery
Telit G90

Telit G90


Variants: 16MB RAM, 32MB ROM Intel Xscale 200 MHz
Battery: Removable Li-Po 1000 mAh battery
Telit G83

Telit G83


Battery: Removable Li-Ion 780 mAh battery
Telit G40

Telit G40


Battery: Removable Li-Ion 610 mAh battery
Telit G80

Telit G80


Battery: Removable Li-Ion 600 mAh battery
Telit G82

Telit G82


Battery: Removable Li-Ion 550 mAh battery