bosch Phones

Bosch 909 Dual S

Bosch 909 Dual S


Battery: Removable Li-Ion battery
Bosch 909 Dual

Bosch 909 Dual


Battery: Removable Li-Ion 650 mAh battery
Bosch Com 908

Bosch Com 908


Battery: Removable Li-Ion 650 mAh battery
Bosch Com 509

Bosch Com 509


Battery: Removable NiMH battery
Bosch World 718

Bosch World 718


Battery: Removable Li-Ion 650 mAh battery
Bosch Com 738

Bosch Com 738


Battery: Removable Li-Ion 650 mAh battery
Bosch Com 906

Bosch Com 906


Battery: Removable Li-Ion 500 mAh battery
Bosch Com 608

Bosch Com 608


Battery: Removable NiMH 550 mAh battery
Bosch Com 607

Bosch Com 607


Battery: Removable NiMH 550 mAh battery
Bosch Com 207

Bosch Com 207


Battery: Removable NiMH 600 mAh battery